Sme firma, ktorá sa zaoberá službami v oblasti výpočtovej techniky. Pôsobíme už od roku 1992
Hlavným predmetom činnosti je komplexná starostlivosť o výpočtovú techniku u malých a stredne veľkých firiem, SZČO, v školstve i zdravotníctve. Pod komplexnou starostlivosťou rozumieme predaj HW a SW, inštaláciu, pravideľnú údržbu, adminstráciu sietí, dodávku spotrebného materiálu i poradenskú činnosť. Obdobné služby poskytujeme i pre fyzické osoby - nepodnikateľov a domácnosti.
Pre právnické osoby i fyzické osoby - podnikateľov dokážeme zabezpečiť prefinancovanie hardvéru a softvéru viazaného na hardvér.
Pravidelne sa zúčastňujeme školení a odborných seminárov v oblasti hardvéru, softvéru i bezpečnosti.

Posledná aktualizácia 17.5.2010